یوگا ورزشی جسمی و ذهنی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل‌گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

Timetable for WordPress sample 4

Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
[tt_timetable event_category=’action,animation,catering,comedy,concert,horror,thriller’ columns=’bay-plaza-cinema,lakewood-cinema,north-park-theatre,old-capitol-arts,music-hall’ measure=’0.5′ filter_kind=’event_category’ time_format=’H:i’ hide_hours_column=’1′ show_end_hour=’1′ event_layout=’4′ box_bg_color=’DF4432′ box_hover_bg_color=’DF4432′ filter_color=’DF4432′ disable_event_url=’1′ row_height=’40’ font=’Open Sans:regular’ font_subset=’latin-ext’ custom_css=’.tt_timetable .hours {font-weight:400;font-size:24px;}’ booking_label=’Buy Ticket’ booking_popup_label=’Buy Ticket’ show_booking_button=’always’ unavailable_label=’Tickets Sold’ booking_popup_message=’

You are about to book event

{event_title}

{column_title}

{event_start} – {event_end}

{event_description_2}

{booking_form}

An initial receipt will be sent out automatically unless you decide not to do so below.

{tt_btn_book}{tt_btn_cancel}

‘ booking_bg_color=’61a22d’ unavailable_text_color=’999999′ unavailable_bg_color=’f0f0f0′]