یوگا ورزشی جسمی و ذهنی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل‌گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

Timetable for WordPress sample 2

Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
[tt_timetable event=’banquet,big-data-symposium,case-studies-in-rcts,charles-choice,crisis-archives,donna-wright,elizabeth-wallace,food-and-drinks,general-information,world-economy,gold-standard-overview,impact-investing,janice-watson,lunch-menu,market-overview-symposium,money-as-debt,nola-sollars,robert-duncan,smart-investment,taxes-from-prices,welcome-reception,who-leads-world-economic-rebound’ event_category=’bar,display,panel,performance,registration,screening’ columns=’reception,floor-2,lounge-bar,floor-4,speakers-room,campus-green’ measure=’0.25′ filter_kind=’event_and_event_category’ filter_label_2=’All Locations’ time_format=’H:i’ box_bg_color=’96235B’ filter_color=’353C40′ disable_event_url=’1′ custom_css=’.tt_timetable .event .event_header {font-size:16px;font-weight:normal;}’ export_to_pdf_button=’1′ colors_responsive_mode=’1′ generate_pdf_bg_color=’353C40′ generate_pdf_hover_bg_color=’FF9935′]