یوگا ورزشی جسمی و ذهنی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل‌گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تلفن تماس : ٠٢١٢٦٦٥٧٧٠١

تلفن همراه : ٠٩١٢٨٠٠٠٧٦٢

با پر کردن فرم زیر با ما در ارتباط باشید.