یوگا ورزشی جسمی و ذهنی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل‌گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

زمان تنفس را دوست دارید؟

تمرکز روی قدرت ، تعادل و انعطاف پذیری.

یوگا دارای ابعاد فلسفی و در عین حال کاربردی می‌باشد. به گفته کارشناسان این ورزش، فلسفه یوگا با روح درونی انسان، گیتی و چگونگی ارتباط و پیوستگی این دو سروکار دارد. تمرینات یوگا می‌تواند روح انسان را تقویت کند و آن را به آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند، تا بدین صورت انسان از لحاظ روحی، درک بیشتری به خود و خدای خود داشته باشد.

حرکت های یوگا را بیاموزید

تمرینات یوگا می‌تواند روح انسان را تقویت کند و آن را به آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند

حرکت مثلث

این حرکت با ایجاد کشش در پاها، دستها و جانب بدن، عضلات را باز میکند.

حرکت کششی

این حرکت باعث جریان خون در عضلات بدن میشود.

نیمه ماه

حرکت هلال نیمه ماه باعث افزایش قدرت و تعادل فرد می شود و عضلات پا و ران را قوی می کند

حرکت جنگجو

این حرکت پاها، کمر ، شانه ها و بازوها را نیرومند کرده و استقامت را زیاد می کند.

حرکت درخت

حرکت درخت در یوگا , باعث نیرومندی زانو ها و عضلات کمر میشود

حرکت درخت

این حرکت رانها ، زانوها و عضلات کمر را نیرومند می سازد ، انعطاف پذیری کشاله ران را افزایش میدهد

حرکت سگ با صورت پایین

حرکت سگ در یوگا باعث افزایش قدرت در قسمت بالاتنه و پشت بدن می شود.

حرکت رقصنده

این حرکت همچنین باعث لطافت و تعادل می شود

از استرس دور شوید

بدن خود را متحول کنید.

یوگا دارای ابعاد فلسفی و در عین حال کاربردی می‌باشد. به گفته کارشناسان این ورزش، فلسفه یوگا با روح درونی انسان، گیتی و چگونگی ارتباط و پیوستگی این دو سروکار دارد. تمرینات یوگا می‌تواند روح انسان را تقویت کند و آن را به آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند، تا بدین صورت انسان از لحاظ روحی، درک بیشتری به خود و خدای خود داشته باشد.

عضویت در خبرنامه

روز به روز استرس را کاهش دهید ، دوباره تمرکز کنید. بدن ایده آل خود را مجسم کنید ، خود واقعی خود را آزاد کنید.